Bli medlem

Medlemskontingent:

Hovedmedlem: kr 500,-
Ungdom t.o.m. det året du fyller 25 år: kr 300,
Familiemedlem (koblet opp mot et hovedmedlem): kr 300,- (voksen) / kr 150,- (ungdom)

Alle medlemmer blir fullverdige medlemmer i NSFF!

Medlemskontingenten innbetales til kontonummer 3240.06.01991. Det blir ikke sent ut giro i posten.

Meld deg inn;